3.10.2023 Päivitys

Vaasan Toripysäköinti Oy on sitoutunut varmistamaan, että yksityisyytesi on suojattu. Suorittaessaan liiketoimiaan, Vaasan Toripysäköinti Oy:n on käsiteltävä henkilötietoja. Sinun on tärkeä tietää, että teemme aina parhaamme ja käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti sekä suojatusti.

Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19.

Rekisterinpitäjä

Vaasan Toripysäköinti Oy, c/o Kauppakeskus Rewell 203, 65100 Vaasa. Y-tunnus: 0881518-3

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Vaasan Toripysäköinti Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja voidakseen toimia tehokkaasti ja antaakseen sinulle parhaita mahdollisia tuotteita sekä palveluja.
Annat henkilötietojasi, kun ostat pysäköintituotteita, teet sopimuksen tai otat yhteyden Toriparkin tukeen. Käytämme videovalvontaa varkauksien ja ilkivallan ehkäisemiseen sekä optimaalisen palvelun tarjoamiseen. Saatamme tällöin käsitellä henkilötietoja, esimerkiksi rekisterinumeroa.

Henkilötietojasi koskevat oikeutesi

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tarjoaa yksilöille heidän henkilötietojansa koskevia oikeuksia. Vaasan Toripysäköinti Oy kunnioittaa oikeuksiasi. Tässä esitämme, kuinka varmistamme oikeutesi henkilötietojesi suojaukseen.

Oikeutesi:

 • Oikeus saada Vaasan Toripysäköinti Oy:n hallussa olevat henkilötietosi ja saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi.
 • Sinulla on oikeus pyytää Vaasan Toripysäköinti Oy:tä poistamaan tiedot, joita ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne oli kerätty tai johon niitä oli käsitelty.
 • Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi tai saada lisätietoa henkilötietojesi käsittelystä, voit olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Käsittelemämme henkilötiedot saattavat koostua seuraavista asioista:

 • Yhteystiedot (Etunimi, etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, paikkakunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja nimike)
 • Yritysasiakkaan laskutustiedot (yrityksen nimi, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, laskutustiedot
 • Ajoneuvon rekisteritunnus
 • Videotallenteet Vaasan Toripysäköinnistä
 • Allekirjoitukset

Mahdolliset kilpailut ja arvonnat

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi. Osallistumalla kilpailuun, osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.
Kilpailulomakkeella kerätään seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
Voittajaa kontaktoitaessa, saatetaan kerätä lisäksi seuraavat tiedot palkinnon toimittamiseksi: nimi, puhelinnumero, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka.

Henkilötietojen vastaanottajat

Vaasan Toripysäköinti Oy saattaa antaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten palveluntuottajalle tai voimassa olevien lakien ja menettelytapasääntöjen sekä velvollisuuksien mukaisesti. Saatamme jakaa henkilötietojasi esimerkiksi poliisin, verottajan tai muiden viranomaisten vaatimuksesta.

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin, Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.
Facebookin ja Google Analyticsin osalta sivuston tilastointi- ja analytiikkatietoja siirtyy Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa, kuten esimerkiksi sopimuspysäköinnissä.
Arvonta tai kilpailu: Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa toimituksesta.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kilpailu- tai arvontarekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.
Suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.
Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.’

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä takaamaan sen, että palvelumme on tehokas ja käyttäjäystävällinen. Sivuston tallentamia evästeitä voidaan käyttää tilastotietojen tuottamiseen sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi eri päätelaitteilla.
Eväste (cookie) on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä, eikä sisällä mitään henkilötietoja. Tietoja ei siten voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, tai siihen tallennettuja tiedostoja.
Käyttäjän on mahdollista poistaa evästeiden käyttö selaimensa asetuksista. Mikäli evästeiden tallentamista ei sallita päätelaitteen selaimessa, emme voi taata sivustomme kaikkien palveluiden asianmukaista toimintaa.

Sivuston käyttämät evästeet

EvästePalveluTehtäväElinaika
_fbpFacebookSeuranta3 kuukautta
_gaGoogle AnalyticsTilastointi2 vuotta
_gidGoogle AnalyticsTilastointi1 päivä
Moove_gdpr_popupSivustoToiminnallinenIstunto
Pll_languageSivustoToiminnallinenToistaiseksi
WordPress_logged_in_*SivustoToiminnallinenToistaiseksi
WordPress_sec_*SivustoToiminnallinen15 päivää
WordPress_test_cookieSivustoToiminnallinenIstunto
Wp-Settings-*SivustoToiminnallinenToistaiseksi
Wp-Settings-Time-*SivustoToiminnallinen1 vuosi

Muutokset ja päivitykset

Päivitämme tarvittaessa tietosuojaselostettamme.

Rekisteripitäjän yhteystiedot

Vaasan Toripysäköinti Oy on tehnyt parhaansa sisäisten menettelytapojen kehittämiseksi, henkilötietojen suojaamiseksi, tietoisuuden lisäämiseksi ja antaakseen vastauksia tietosuojaa koskeviin kysymyksiin, keräämistään henkilötiedoista ja niiden käytöstä. Voit ottaa yhteyttä, jos haluat päivittää tietojasi tai käyttää jotain henkilötietojesi tietosuojaoikeuksista.
Rekisteriasiat: Vaasan Toripysäköinti Oy, Pauliina Sundqvist, puh. 050 369 4456, pauliina.sundqvist@rewell.fi
Pysäköintioikeudet: Info Studio Ticket puh tel +358 6 3176514
Tietosuojapyynnöt kirjallisesti: Vaasan Toripysäköinti Oy, Kauppakeskus Rewell 203, 65100 Vaasa, tai pauliina.sundqvist@rewell.fi

Palveluehdot

Vaasan Toripysäköinti Oy vuokraa yksityisasiakkaille pysäköintioikeuksia laitoksessaan seuraavin ehdoin:

 • Vuokra on maksettava maksukortilla verkkopalvelussa. Asiakas on vastuussa siitä, että palveluun on liitetty toimiva maksukortti
 • Vuokra peritään 1 kuukauden pysäköintituotteesta kuukausittain alkaen ostohetkestä, kunnes asiakas päättää sopimuksen. Perittyjä vuokria ei palauteta, vaikka asiakas lopettaisi pysäköintioikeuden käytön ennen maksetun vuokrakauden päättymistä
 • Tätä sopimusta ei voi irtisanoa sopimusaikana, vaan se päättyy vuokrakauden lopussa

 

 • Asiakas vastaa siitä, että pysäköintioikeus on maksettu ja että rekisteritunnus/tunnukset (maksimissaan 2) on syötetty oikein järjestelmään. Vaasan Toripysäköinti Oy ei vastaa virheellisesti annetuista tiedoista, vaan asiakkaan tulee itse varmistaa, että annetut tiedot ovat oikein
 • Asiakastietoihin kirjatut rekisterinumerot lisätään sopimukseen. Laitoksessa voi pysäköidä kuitenkin vain yksi auto kerrallaan per maksettu pysäköintioikeus.
 • Vaasan Toripysäköinti Oy voi tarkistaa vuokran määrää vuosittain 1.1. alkaen. Mikäli vuokran määrä muuttuu, siitä informoidaan Vaasan Toriparkin verkkosivuilla toriparkki.fi joulukuun aikana. Joulukuussa alkavat pysäköintioikeudet, jotka jatkuvat vuodenvaihteen yli, jatkuvat jo maksetulla hinnalla ko. vuokrakauden loppuun (maksimissaan 1 kk).

 

 • Auto tulee pysäköidä ensisijaisesti alatasolle vapaalle paikalle. Sopimuksella ei luovuteta merkittyä pysäköintipaikkaa
 • Asiakkaan tulee noudattaa pysäköinti- ja nopeusrajoituksia, liikennemerkkejä sekä muita mahdollisia laitoksessa olevia tai pysäköintijärjestelmän antamia ohjeita
 • Pysäköintioikeus koskee vain henkilö/pakettiautoja tai moottoripyöriä, ei muuta säilyttämistä.
 • Autojen laajat korjaus- ja huoltotyöt sekä renkaanvaihdot on laitoksessa kielletty
 • Sähköautojen lataus on sallittua vain sähköautoille tarkoitetuilla latauspisteillä. Latauksesta veloitetaan erillinen maksu hinnaston mukaan

 

 • Pysäköintilaitoksen käyttö tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla. Vaasan Toripysäköinti Oy ei vastaa ulkopuolisten autoille aiheutuneista vahingoista ja haitoista
 • Pysäköintilaitoksen käyttöohjeita tulee noudattaa
 • Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle
 • Vuokralaisen tulee aina ilmoittaa Toripysäköinnille moottoriajoneuvon yksilöidyt tiedot, mikäli pysäköintilaitoksessa säilytetään rekisteröimätöntä kulkuneuvo. Muussa tapauksessa auto siirretään pois laitoksesta Vaasan Kaupungin varikolle, josta vuokralainen voi sen lunastaa maksettuaan kertyneet kustannukset.

Pysäköintioikeudet: Info Studio Ticket puh tel +358 6 3176514, toriparkki.fi