15.10.2021 alkaen.
Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679, artiklat 12, 13, 14 ja 19.

Rekisterinpitäjä

Vaasan Toripysäköinti Oy, c/o Kauppakeskus Rewell 203, 65100 Vaasa. Y-tunnus: 0881518-3

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Rekisteriasiat: Puh. 050 369 4456 pauliina.sundqvist@rewell.fi
Pysäköintioikeudet: Info Studio Ticket puh tel +358 6 3176514

Rekisterin nimi

Lyhytaikainen asiakkaan henkilötiedon käsittely.
(Tähän rekisterityyppiin kuuluvat muun muassa erilaiset kilpailut ja arvonnat, joille on tyypillistä henkilötiedon määräaikainen käsittely ja tiedon tuhoaminen käsittelyn jälkeen)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan väliaikaisesti arvonnan tai kilpailun järjestämiseksi. Tietoja käytetään arvonnan tai kilpailun suorittamiseksi, voittajan kontaktoimiseksi sekä mahdollisen palkinnon toimittamiseksi.

Kilpailuun tai arvontaan osallistujat myöntävät osallistumalla kilpailuun kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan ilman erillistä ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:
– Art. 6.1 a) Suostumus
– Suostumus henkilötietojen käsittelyyn osana kilpailua tai arvontaa.
– Suostumus voittajan nimen ja asuinpaikkakunnan julkaisemiseen kilpailun tai arvonnan järjestäjän valitsemissa medioissa.

Kuvaus rekisterinpitäjän oikeutetusta edusta

Henkilötietojen käsittely ei perustu rekisteripitäjän oikeutettuun etuun.

Käsiteltävät henkilötiedot

Kilpailulomakkeella
– sähköpostiosoite

Voittajaa kontaktoitaessa
– nimi
– puhelinnumero
– lähiosoite
– postinumero
– postitoimipaikka

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Nimi- ja yhteystiedot

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä, mikäli tiedot on kerätty julkisista lähteistä

Henkilötiedot kerätään arvontaan tai kilpailuun osallistujalta henkilöltä itseltään arvonta- tai kilpailulomakkeen kautta.

Tiedot saadaan henkilöltä itseltään joko kirjallisesti tai suullisesti voittajan kontaktoinnin yhteydessä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Facebookin ja Google Analyticsin osalta sivuston tilastointi- ja analytiikkatietoja siirtyy Euroopan union tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Arvonta tai kilpailu: Kaikki kerätyt henkilötiedot tuhotaan palkinnon toimittamisen jälkeen viimeistään 1 kk kuluessa toimituksesta.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:
– Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
– Oikeus tietojen oikaisemiseen
– Oikeus tietojen poistamiseen
– Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely)
– Vastustamisoikeus (jos suoramarkkinointia)
– Oikeus peruuttaa suostumus
– Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta)
– Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyn suostumus niin halutessaan. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Suostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä kilpailun tai arvonnan järjestäneeseen tahoon.

Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Kilpailuun tai arvontaan osallistuminen ei onnistu.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kilpailu- tai arvontarekisterin järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Suojaamme henkilötietoja muun muassa ennakoivalla riskienhallinnalla ja turvallisuussuunnittelulla, tietoliikenteen suojakeinoin ja käyttämällä turvallisia laitetiloja, kulunvalvontaa ja turvallisuusjärjestelmiä. Käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta on hallittua. Koulutamme henkilötietojen käsittelyyn osallistuvaa henkilökuntaamme säännöllisesti ja huolehdimme siitä, että myös yhteistyökumppaniemme henkilöstö ymmärtää henkilötietojen luottamuksellisen luonteen ja turvallisen käsittelyn merkityksen. Valitsemme käyttämämme alihankkijat huolellisesti. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Evästeet

Käytämme sivuillamme evästeitä takaamaan sen, että palvelumme on tehokas ja käyttäjäystävällinen. Sivuston tallentamia evästeitä voidaan käyttää tilastotietojen tuottamiseen sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen tarjoamiseksi eri päätelaitteilla.

Eväste (cookie) on pieni, käyttäjän päätelaitteelle tallennettava ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeiden avulla kerättävä tieto on anonyymiä, eikä sisällä mitään henkilötietoja. Tietoja ei siten voida yhdistää yksittäisiin henkilöihin. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta, tai siihen tallennettuja tiedostoja.

Käyttäjän on mahdollista poistaa evästeiden käyttö selaimensa asetuksista. Mikäli evästeiden tallentamista ei sallita päätelaitteen selaimessa, emme voi taata sivustomme kaikkien palveluiden asianmukaista toimintaa.

Sivuston käyttämät evästeet

EvästePalveluTehtäväElinaika
_fbpFacebookSeuranta3 kuukautta
_gaGoogle AnalyticsTilastointi2 vuotta
_gidGoogle AnalyticsTilastointi1 päivä
Moove_gdpr_popupSivustoToiminnallinenIstunto
Pll_languageSivustoToiminnallinenToistaiseksi
WordPress_logged_in_*SivustoToiminnallinenToistaiseksi
WordPress_sec_*SivustoToiminnallinen15 päivää
WordPress_test_cookieSivustoToiminnallinenIstunto
Wp-Settings-*SivustoToiminnallinenToistaiseksi
Wp-Settings-Time-*SivustoToiminnallinen1 vuosi

Palveluehdot

Vaasan Toripysäköinti Oy vuokraa yksityisasiakkaille pysäköintioikeuksia laitoksessaan seuraavin ehdoin:

 • Vuokra on maksettava maksukortilla verkkopalvelussa. Asiakas on vastuussa siitä, että palveluun on liitetty toimiva maksukortti
 • Vuokra peritään 1 kuukauden pysäköintituotteesta kuukausittain alkaen ostohetkestä, kunnes asiakas päättää sopimuksen. Perittyjä vuokria ei palauteta, vaikka asiakas lopettaisi pysäköintioikeuden käytön ennen maksetun vuokrakauden päättymistä
 • Tätä sopimusta ei voi irtisanoa sopimusaikana, vaan se päättyy vuokrakauden lopussa

 

 • Asiakas vastaa siitä, että pysäköintioikeus on maksettu ja että rekisteritunnus/tunnukset (maksimissaan 2) on syötetty oikein järjestelmään. Vaasan Toripysäköinti Oy ei vastaa virheellisesti annetuista tiedoista, vaan asiakkaan tulee itse varmistaa, että annetut tiedot ovat oikein
 • Asiakastietoihin kirjatut rekisterinumerot lisätään sopimukseen. Laitoksessa voi pysäköidä kuitenkin vain yksi auto kerrallaan per maksettu pysäköintioikeus.
 • Vaasan Toripysäköinti Oy voi tarkistaa vuokran määrää vuosittain 1.1. alkaen. Mikäli vuokran määrä muuttuu, siitä informoidaan Vaasan Toriparkin verkkosivuilla toriparkki.fi joulukuun aikana.  Joulukuussa alkavat pysäköintioikeudet, jotka jatkuvat vuodenvaihteen yli, jatkuvat jo maksetulla hinnalla ko. vuokrakauden loppuun (maksimissaan 1 kk).

 

 • Auto tulee pysäköidä ensisijaisesti alatasolle vapaalle paikalle. Sopimuksella ei luovuteta merkittyä pysäköintipaikkaa
 • Asiakkaan tulee noudattaa pysäköinti- ja nopeusrajoituksia, liikennemerkkejä sekä muita mahdollisia laitoksessa olevia tai pysäköintijärjestelmän antamia ohjeita
 • Pysäköintioikeus koskee vain henkilö/pakettiautoja tai moottoripyöriä, ei muuta säilyttämistä.
 • Autojen laajat korjaus- ja huoltotyöt sekä renkaanvaihdot on laitoksessa kielletty
 • Sähköautojen lataus on sallittua vain sähköautoille tarkoitetuilla latauspisteillä. Latauksesta veloitetaan erillinen maksu hinnaston mukaan

 

 • Pysäköintilaitoksen käyttö tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla. Vaasan Toripysäköinti Oy ei vastaa ulkopuolisten autoille aiheutuneista vahingoista ja haitoista
 • Pysäköintilaitoksen käyttöohjeita tulee noudattaa
 • Sopimusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle
 • Vuokralaisen tulee aina ilmoittaa Toripysäköinnille moottoriajoneuvon yksilöidyt tiedot, mikäli pysäköintilaitoksessa säilytetään rekisteröimätöntä kulkuneuvo. Muussa tapauksessa auto siirretään pois laitoksesta Vaasan Kaupungin varikolle, josta vuokralainen voi sen lunastaa maksettuaan kertyneet kustannukset.

Pysäköintioikeudet: Info Studio Ticket puh tel +358 6 3176514, toriparkki.fi