Målningsarbete i Torgparkeringen

I Vasa Torgparkering Ab förverkligas ett omfattande målningsarbete sommaren 2021. Projektets startdatum är den 26.4.21.

I parkeringsanläggningen görs grundförbättrings- och reparationsarbeten varje år. Detta projekt innefattar målning av alla ytor på insidan av Torgparkeringen. Den totala ytan som skall målas är 35 000 m2. Samtidigt kommer även en del av anläggningens informationsskyltar att förnyas. Oy Polyplan Ab står för planeringen av arbetet och Vaasan Maalaustyö Reinisalo Oy kommer att utföra arbetet.

Parkeringsanläggningen är öppen för kunderna under tiden av utförandet, men anläggningen kommer delvis stängas i etapper. Vi strävar efter att minimera det besvär arbetet kan medföra till våra kunder och grannar, genom att dela upp arbetet i fem etapper. Övreplan kommer att utföras i tre etapper och nedre plan i två etapper.

I etapp 1 kommer den södra in- och utfarten vara stängd i uppskattningsvis fyra veckor. I etapp 2 är norra in- och utfarten stängd. Under etapp 5 kommer elbilarnas laddningspunkter på nedre plan inte kunna användas. Vi informerar på Torgparkeringens Facebooksida om hur arbetets olika etapper framskrider.

Relaterade artiklar