Vasa Torgparkering Ab

Vasa Torgparkering Ab grundades år 1991 för att underlätta parkeringsproblemen i Vasas kärncentrum genom att bygga och upprätthålla en parkeringsanläggning eller flera i Vasa.Bolagets huvudägare är de mest betydande fastighetsbolagen och affärsverken i området kring Vasa salutorg samt Vasa stad. Som ordförande för bolagets styrelse fungerar Kim Biskop och verkställande direktör är Susanna Spak. Vasa Torgparkering Ab:s (0881518-3) omsättning uppgår till cirka 1,4 miljoner euro (år 2016).

Genast efter bolagets grundande år 1991 inleddes planeringen av en parkeringsanläggning under Vasa salutorg. Anläggningsidén gav inledningsvis upphov till mycket motstånd och till och med två besvär som avgjordes i högsta domstolen. Parkeringsanläggningens fas 1 kunde emellertid byggas i slutet av år 1994 och den stod färdig våren 1995. Anläggningen färdigställdes genom dagbrytning och fick 468 parkeringsplatser i två våningar. Vid planeringen fästes särskilt avseende vid rymlighet, belysning och körvänlighet.

Målen förverkligades och anläggningen var redan från början populär och beläggningsgraden har stigit i jämn takt år efter år. Med anledning av den stora populariteten inleddes planer på en utvidgning av parkeringsanläggningen, vilken togs i bruk i mars 2003.

Parkeringsanläggningen har sammanlagt 836 parkeringsplatser i två våningar. I anläggningen har byggts gångtunnlar till köpcenter Rewell Center (2 st.), köpcenter Espen och Sampohuset. Därtill kan man köra in i anläggningen från både söder och norr.
Det finns även en infart till Torgparkeringen från Sampohuset, dock ingen utfart den vägen.Därtill leder fyra hissförsedda trapphus från torgparkeringen till torgplan.

Kontakt

Vasa Torgparkering Ab
Övre Torget 2 A, 65100 Vaasa

Kassa och info:
Studio Ticket
(Rewell Center, Övre Torget 2. vån)
Öppet: må-fr 10-19, lö 10-16
Juni och Juli må-fr 10-17, lö/sö stängt
tel. 06-3176 514, 050-3255995

Alarmcentral 24h,
tel. +358 20 761 6300

Verkställande direktör
Susanna Spak
+358 (0) 20 780 7029
[email protected]

Marknadsföringschef 
Hannele Kyrönlahti
+358 50 369 4456
[email protected]

Tietosuoja

Datasekretess

Data Policy